img_city21.jpg RADIONICA-SAU-STIINTA-REZONANTEI--O-ALTA-ABORDARE-A-UNIVERSULUI.jpg

ŞTIINŢA ÎN VIAŢA DE TOATE ZILELE


Scop: dezvoltarea interesului elevilor faţă de aplicaţiile ştiinţei în viaţa cotidiană

Obiective:

-să se documenteze folosind resurse on-line

-să identifice aplicaţii ale ştiinţei în viaţa cotidiană

-să descrie surse de energie convenţionale sau neconvenţionale, avantajele/dezavantajele utilizării lor

-să analizeze avntajele/dezavantajele folosirii motoarelor termice şi motoarelor electrice

-să descrie viitorul planetei prin realizare de afişe şi prin realizare de scenarii

-să colaboreze în echipă

-să comunice în grupă şi cu profesorii

Perioada de desfasurare: 5-6 aprilie 2012

Grup ţintă: elevi din clasele X-D, XI-E, IX-D, XI-B

Beneficiari:

-elevii

-părinţii elevilor

-şcoala

-comunitatea locală
Coordonator de proiect: Mestecan Cornelia
Echipa de proiect/parteneri (pentru proiectele interclase, interscoli)
Mestecan Cornelia, Lung Dana, Călian Alexandrina

Resurse umane:
-elevii din clasele X-D, XI-E,XI-B, IX-E
-profesorii din proiect

Resurse materiale:
-calculatoare, videoproiector
-materiale pentru realizarea posterelor şi afişelor

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR:

Nr. crt.
Activitatea
Strategii de realizare
Perioada/Locul de desfăşurare
Responsabil
Produse finale
1
Cum arată viitorul planetei noastre
Ziua-pamantului-300x199-250x165.jpg
-Realizare de afişe de film pe grupe de elevi
-Realizarea de scenarii pe baza afişelor confecţionate
5 aprilie 2012
Călian
Alexandrina
Mestecan Cornelia
afise
prezentari Ppt


2
Motoare termice versus motoare electrice
afv-pictures10.jpg
-realizare de postere şi prezentări Ppt
-dezbatere
6 aprilie 2012
Lung Liliana Dana
Călian Alexandra
Postere
Prezentări Ppt
3
Surse energetice convenţionale versus surse de energie neconvenţionale
rapita_cu_energie_eoliana.jpg
-realizare de postere şi prezentări Ppt
-dezbatere
6 aprilie 2012
Mestecan Cornelia
Călian Alexandra
Postere
Prezentări Ppt

Monitorizare/evaluare:
Evaluare afişe, evaluare postere şi prezentări Ppt (în funcţie de interesul stârnit în rândul elevilor, originalitate şi formă de prezentare)

Întocmit de
Prof. Mestecan Cornelia